Total: 0.00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

 

 

Köp- och

leveransvillkor

 

Barnens Musikbutik
Box 272
751 05 UPPSALA

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kring Musiken 1

tillbaka  
  Kring Musiken 1    
  Pris: 198    
 
   
 

Musikläromedel i fyra delar, som bygger upp elevernas musikkunnande
från grunden ger eleverna de kunskaper i musik som läroplanen föreskriver.
Kring Musiken knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11.
Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression.
Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men vidgas
och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även musikaliska
samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i tid och rum.
Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna delta och vara
aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap desto större förmåga
att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv och kommunicera med
musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som leder fram mot den nivå,
som slutligen skall bedömas i årskurs 9. Kring Musiken täcker upp för
innehållet under två av läroplanens tre rubriker, Musikens verktyg samt
Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om noter och musikens
symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan med praktisk
musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för
musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska
övningar och uppgifter.

Kring musiken del 1
vänder sig till de yngsta läsarna (skolår F-3) och är skriven på ett enkelt språk.
Det består av en lärobok med ett antal artiklar, vilka representerar olika
infallsvinklar på musik, en CD med musikexempel i anslutning till texterna i
läroboken samt en arbetsbok. Lärobokens texter är skrivna på ett enkelt språk
och tillgängliga för läsare redan i åk 1. Arbetsboken omfattar övningar, som kan
utföras även av elever, som ännu inte lärt sig läsa.
Ur innehållet: Det finns musik överallt. Olika sorters musik. Alice Tegnér,
Lennart Hellsing och Georg Riedel. Ljud är luft som rör sig. Fiolfamiljen.
Musiksagor att fantisera till.

   
 

Produktfakta:
Författare Christina Israelsson
Bindning Inbunden
Förlag Svensk Skolmusik AB / Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2002
ISBN 91 7694 649 5
Språk Svenska
Ant. sidor 166
Vikt 534 g