Total: 0.00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

 

 

Köp- och

leveransvillkor

 

Barnens Musikbutik
Box 272
751 05 UPPSALA

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spela med hela kroppen

tillbaka  
  Spela med hela kroppen    
  Pris: 390:-    
 
   
 

I boken Spela med hela kroppen går
författarenEva Nivbrant Wedin igenom
rytmikmetodens grundläggande principer,
hur man kan utvecklamusikalitet, gehör,
rytmkänsla och instrument-
teknik genom kroppsrörelser och genom att
använda flera olika sinnen.

I boken finns förslag på övningar, arbetssätt
och lektionsplanering, tips på redskap som
kan användas, musikförslag samt mängder
med färgfoton. Dessutom finns en genomgång
av barns motoriska utveckling och kopplingen
mellan rytmik, motorik och instrumentalspel.

Spela med hela kroppen vänder sig i första
hand till musikstuderande samt verksamma
musiklärare i kulturskola, grundskola, gymnasie-
skola och annan musikutbildning. Den kan även
med fördel användas inom andra former av
undervisning och i konstnärliga sammanhang.

Boken består av sex delar. Första delen är en
introduktion och de följande fem delarna tar
upp olika infallsvinklar: Musiken, Gruppen,
Metoden, Redskap och Kroppen. De olika
delarna bildar tillsammans en bild av rytmik-
metoden, men de står också för sig själva.
Kapitlen behöver inte läsas i följd utan man
kan hoppa mellan de olika delarna.

   
 

Ur innehållet:
* Barns motoriska utveckling
* Kopplingen mellan rytmik, motorik och
instrumentalspel
* Hörsel - syn - kropp
* Rytmikens historia
* Övningar och arbetssätt
* Lektionsplanering
* Puls
* Gehörs- och rytmikträning
* Grupp och kommunikation
* Redskap
* Musiktips