Total: 0.00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

 

 

Köp- och

leveransvillkor

 

Barnens Musikbutik
Box 272
751 05 UPPSALA

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla språket med musik

tillbaka  
  Utveckla språket med musik    
  Pris: 381:-    
 
   
 

Utveckla språket med musik är en praktisk
bok skriven av Eva Nivbrant Wedin, om hur
musik och rytmik kan användas som verktyg
i läs- och skrivundervisningen.

   
 

Musik har många positiva effekter på både
kropp och psyke, och när man sjunger eller
spelar tränar man en rad olika förmågor.
Språk och musik är uppbyggda av samma
beståndsdelar: rytm, puls, tempo, melodi,
betoning, dynamik och klang. Om vi tränar
oss att lyssna, urskilja och laborera med
dessa parametrar påverkas både den
musikaliska utvecklingen och den språkliga.
Förutom teori och kopplingar till aktuell
forskning, finns i boken ett stort antal
övningar som knyter ihop de musikaliska
och språkliga sambanden.
Utveckla språket med musik vänder sig til
l grundlärare, förskollärare, lärare i för-
skoleklass och musiklärare, verksamma
såvälsom studerande. Även lärare i sär-
skolan, specialpedagoger samt lärare i
svenskasom andraspråk kan ha god
behållningav materialet.
Gästförfattare: Susanne Weiner Ahlström
& Michael Schlyter.