Total: 0.00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

 

 

Köp- och

leveransvillkor

 

Barnens Musikbutik
Box 272
751 05 UPPSALA

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rösträtt - Musik på barns villkor

tillbaka
  Rösträtt, musik på barns villkor  
  Pris: 280:-

 
 
 
 

 

Nu finns boken om Rösträtt – om barns rätt till musik på barns villkor och
att få göra sin röst hörd, på många olika sätt. Boken riktar sig till dig som
arbetar med barn i förskola, kulturskola eller andra sammanhang där man
musicerar med barn.

Boken Rösträtt är sprungen ur projektet med samma namn som genomförts
2011–2014 vid Malmö högskola.

Boken släpptes i samband med den nordiska konferensen Rösträtt §12/31 om
musik som mänsklig rättighet, som genomfördes 15–16 maj på Malmö högskola.


 
 

Rösträtt handlar om barns rätt till musik på barns villkor och att få göra sin
röst hörd – på många olika sätt. Att använda sin röst kräver att man kan
sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor.

I boken behandlas områden som barnrösten i förhållande till vuxenrösten,
barns delaktighet och inflytande och hur förskolans sångsamling kan utvecklas
till en inkluderande och skapande musikstund. Här finns konkreta tips om hur
man kan leka med rösten och våga sjunga – både som vuxen och barn. Boken
innehåller även mängder av rytmikinspirerade lekar och aktiviteter.

Rösträtt riktar sig till dig som arbetar med barn och musik i förskola, kulturskola
eller andra sammanhang där man musicerar med barn.

Boken Rösträtt är sprungen ur projektet med samma namn som genomfördes
2011–2014 i ett samarbete mellan Malmö högskola, UNGiKÖR och Rörelsen
Gatans Röst & Ansikte med stöd av Allmänna arvsfonden.
Holmberg, Ylva (red)