Total: 0.00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

 

 

Köp- och

leveransvillkor

 

Barnens Musikbutik
Box 272
751 05 UPPSALA

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla språlet med musik del 2

tillbaka
  Utveckla språket mde musik del 2  
 

 

 

 
 

Språk och musik är två ljudsystem som har många gemensamma parametrar:
klang, betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd och melodi.

Utveckla språket med musik beskriver hur musik och rytmik kan användas som
verktyg i läs- och skrivundervisningen. Med musikens hjälp kan man förutom att
underlätta inlärningen även förebygga läs- och skrivsvårigheter.

I den första boken beskrivs de teoretiska sambanden mellan musik och språk
samt barns musikaliska och skriftspråkliga utveckling med utgångspunkt från
aktuell forskning. Här finns även ett antal övningar som knyter ihop de
musikaliska och språkliga sambanden.

Den här boken bygger vidare på den första - här finns ännu fler sånger att
använda i undervisningen. Totalt finns här sexton sånger - några nyskrivna,
några afrikanska och några mer välkända. Till var och en av sångerna finns
förslag på övningar och aktiviteter som tränar olika förmågor – både språkliga
och musikaliska. Boken innehåller också en cd med samtliga låtar inspelade,
både de som finns i denna boken och de ifrån del 1.

Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare, lärare i
förskoleklass och musiklärare – verksamma såväl som studerande. Även
lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk
kan ha god behållning av materialet.