Popböcker

Vi vill också erbjuda popböcker och hits för de lite äldre barnen. De snappar fort upp de nyaste sångerna, och får sina favoriter. Böckerna har melodislingor och ackordanalyser, så att man kan spela och sjunga tillsammans.

Endast ett sökresultat