Kring musiken 2 | Läsebok

223,00 kr

Musikläromedel i fyra delar, som bygger upp elevernas musikkunnande från grunden och ger eleverna de kunskaper i musik som läroplanen föreskriver.

Artikelnr: IS-10673 Kategorier: ,

Beskrivning

Kring musiken 2 | läsebok

Kring musiken 2 | läsebok är avsedd för skolår 4-5 och knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11.
Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression.
Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men
vidgas och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även
musikaliska samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i
tid och rum. Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna
delta och vara aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap
desto större förmåga att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv
och kommunicera med musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som
leder fram mot den nivå, som slutligen skall bedömas i årskurs 9.
Kring Musiken täcker upp för innehållet under två av läroplanens tre rubriker,
Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om
noter och musikens symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan
med praktisk musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för
musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska
övningar och uppgifter.

Kring musiken del 2 vänder sig till de något äldre eleverna. Kapitelrubrikerna
från del 1 återkommer, men temat är Norden och nordisk musik. Vissa delar
bygger vidare på den grund, som lades i del 1, de flesta kan dock läsas
fristående. Eftersom boken vänder sig till något äldre elever har av naturliga
skäl ett par huvudrubriker tillkommit. Ur innehållet: Kända nordiska kompositörer.
Folkmusik ? vad är det ? Att sälja med musik ? musik i TV-reklam. Rock & pop ?
en ny stil föds. Till materialet hör en CD med musikexempel.

Produktfakta i: Kring musiken 2, läsebok

Produktfakta:
Författare Christina Israelsson
Bindning Inbunden
Förlag Isabergs förlag / Svensk Skolmusik AB
Utg. land Sverige
Utg. år 2003
ISBN 91 7694 673 8
Språk Svenska
Ant. sidor 192
Vikt 600 g

 

Ytterligare information

Sättning

Text