Utveckla språket med musik | Del 1

317,00 kr

Om hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisning.

Artikelnr: IS-10888 Kategorier: ,

Beskrivning

Utveckla språket med musik | del 1
– Rörliga rytmer och toner att ta på –

Utveckla språket med musik, del 1 är en praktisk bok skriven av Eva Nivbrant Wedin, om hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Innehåll i: Utveckla språket med musik | del 1

Musik har många positiva effekter på både kropp och psyke, och när man sjunger eller spelar tränar man en rad olika förmågor. Språk och musik är uppbyggda av samma beståndsdelar: rytm, puls, tempo, melodi, betoning, dynamik och klang. Om vi tränar oss att lyssna, urskilja och laborera med dessa parametrar påverkas både den musikaliska utvecklingen och den språkliga. Förutom teori och kopplingar till aktuell forskning, finns i boken ett stort antal övningar som knyter ihop de musikaliska och språkliga sambanden.
Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare, lärare i förskoleklass och musiklärare, verksamma såväl som studerande. Även lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk kan ha god behållning av materialet.

Gästförfattare: Susanne Weiner Ahlström& Michael Schlyter.

Bindning: Mjukbunden
Förlag: Isaberg
Utg.land: Sverige
Utg.år: 2013
Språk: Svenska
Antal sidor: 160