Utveckla språket med musik | Del 2

415,00 kr

Om hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisning.

Artikelnr: IS-10931 Kategorier: ,

Beskrivning

Utveckla språket med musik, del 2

Utveckla språket med musik, del 2 är uppföljaren till del 1, inkl. CD med sångerna till båda böckerna.

Innehåll i: Utveckla språket med musik, del 2

Språk och musik är två ljudsystem som har många gemensamma parametrar: klang, betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd och melodi.

Utveckla språket med musik beskriver hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisningen. Med musikens hjälp kan man förutom att underlätta inlärningen även förebygga läs- och skrivsvårigheter.

I den första boken beskrivs de teoretiska sambanden mellan musik och språk samt barns musikaliska och skriftspråkliga utveckling med utgångspunkt från aktuell forskning. Här finns även ett antal övningar som knyter ihop de musikaliska och språkliga sambanden.

Den här boken bygger vidare på den första – här finns ännu fler sånger att använda i undervisningen. Totalt finns här sexton sånger – några nyskrivna,några afrikanska och några mer välkända. Till var och en av sångerna finns förslag på övningar och aktiviteter som tränar olika förmågor – både språkliga och musikaliska. Boken innehåller också en cd med samtliga låtar inspelade, både de som finns i denna boken och de ifrån del 1.

Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare, lärare i förskoleklass och musiklärare – verksamma såväl som studerande. Även lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk kan ha god behållning av materialet.

 

Ytterligare information

Sättning

Text | Noter